Lipiec 11 2020 21:41:47

Strona Główna ˇ Wysokie Odszkodowania
Kontakt
Telefoniczny:
512 994 650
607 620 320

Adresy skrzynek e:mail

windykator.terenowy@gmail.com

odszkodowania48@gmail.com

usługidetektywistyczne@gmail.com

windykator_mazowieckie@op.pl

Adres Pocztowy:
Consulting Sati Artur Długosz
ul. Wolności 54
08-300 Sokołów Podlaski


Firma: Consulting Sati Artur Długosz
Zadzwoń Tereaz
 
Nawigacja
Strona Główna
Wysokie Odszkodowania

Charakterystyka "Windykacji"
Rodzaje windykacji
Skuteczność windykacji
Miękka windykacja
Twarda windykacja
Sposoby prowadzenia egzekucji
Postępowanie egzekucyjne CYWILNE
Egzekucja administracyjna
Orzeczenie Klauzula wyk Tytuł wykonawczy
Roszczenia i Szkoda
Odszkodowania Komunikacyjne I Inne
Usługi Detektywistyczne
Linki Parnerów reklamowych
Windykacja czynszu z umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wady i zalety windykacji telefonicznej i terenowej
Skuteczna windykacja - które metody najlepsze?
Kredyty hipoteczne
Kredyty gotówkowe
ROR
WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
cennik
Księgowość
kredyty dla firm
Faktoring
Elektroniczne postępowanie E-sąd
Dłużnik może pokryć koszty windykacji.
Komornik wróci po latach. Albo windykator terenowy
Odsetki – co o nich wiedzieć wypada?
Opłaty za czynności komorników
 
skuteczna windykacja
Najbardziej "skuteczna windykacja" to - przy całym szacunku dla prawa - działania jak najmniej z prawem związane. Dziś przy sztabach prawników chroniących tyłki dłużnikom żyjącym z "niespłacania długów", ułomnym prawie i - co najważniejsze - świadomości dłużnika, trudno liczyć na efektywną windykację proceduralną.
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

arturd77
23/10/2014 08:31
Windykacja terenowa, bezpośrednia.- Twarda egzekucja

 
Windykator - kto to taki
Obecnie wiele banków oraz przedsiębiorstw windykacyjnych poszukuje dla siebie pracowników w charakterze windykatorów terenowych. Nie jest to łatwa praca, ale windykacja terenowa może przynieść też duże zyski. Na czym ona polega? Kto się do niej nadaje? Warto przypatrzeć się temu nieco bliżej. Przede wszystkim należy wskazać, że windykacja terenowa nie ma nic wspólnego z egzekucjami komorniczymi, chociaż pracując jako windykator, będzie można spotkać osoby, które tak uważają i są niezbyt miłe w stosunku do windykatorów. Jednak windykacja terenowa jest głownie czynnością, która ma za zadanie nakłonić dłużnika do spłaty, ale nie poprzez listy czy rozmowy telefoniczne tylko w cztery oczy. Często właśnie dlatego jest ona tak skuteczna i często stosowana. Żeby odnosić sukcesy jako windykator terenowy, trzeba zawsze odznaczać się dużym opanowaniem oraz odpornością na stres, a także umiejętnościami perswazyjnymi i asertywnością. Nie każdy zatem nadaje się do tej pracy, ponieważ często potrzebne są w niej stalowe nerwy.
 
Windykacja długów. Odzyskiwanie długów.
Windykacja długów. Odzyskiwanie długów. Windykacja jest to proces mający na celu odzyskanie wierzytelności. Takie usługi pozwalają na dochodzenie swoich roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem. Oferujemy kompleksowe usługi windykacyjne. Firma oferuje swoja pomoc podczas odzyskiwania należności od dłużników, niezależnie od stopnia trudności oraz kwoty długu. Posiadamy doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych oraz firm. Gwarantujemy 100% skuteczność oraz pełna satysfakcję klienta.
 
EFL
 
? windykacja terenowa?
W czasach kryzysu kiedy dłużnicy mają wiele zadłużeń większość wierzycieli intensywnie praktykuje kontakt telefoniczny. Dłużnik z wieloma długami z czasem uodparnia się na takie rozmowy. Jeśli tylko jeden z wierzycieli wyśle pracownika na osobiste spotkanie dłużnik spośród wszystkich zadłużeń będzie raczej spłacał dług tego wierzyciela. Dlatego też coraz częściej spotyka się praktyki kontaktu osobistego na stosunkowo wczesnym etapie przeterminowania.
 
Czasem Tak Trzeba!!
.... niedzielna akcja, nie pierwsza w tym roku. Zaznaczam, że nigdy nie uciekamy się do przemocy ale wizyta czterech windykatorów każdy minimum 120 kg żywej wagi robi wrażenie na zatwardziałych dłużnikach. Ten wczorajszy to typowy naciągacz, wszystko ma na żonę i dzieci. Długów o których wiemy ma na łączną kwotę ponad 400 tys. zł. Jednocześnie nie jest w stanie przedstawić własne wierzytelności czyli że jemu też ktoś nie zapłacił, co mogłoby jakoś usprawiedliwiać niepłacenie przez niego długów. No i tak – chłopcy w rozpiętych marynarkach celowo nie zakrywali broni, ale nic nie robili tylko grzecznie zapytali o dług. Facet od razu oddał 5 tys. zł. Resztę to jest jakieś 40 tys. zł. ma wpłacić w przyszły piątek. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Windykatorów było kilku ponieważ czują się wtedy raźniej, gdyż nigdy nie wiadomo jak zareaguje dłużnik a broń nosza oczywiście tylko dla własnego bezpieczeństwa.
 
Windykacja wierzytelności
Dochodzenie swoich roszczeń, nieodzyskanych długów to właśnie windykacja wierzytelności. Chcąc odzyskać swoje należności klient zwraca się do firmy windykacyjnej, która pomaga w zgodnym z prawem procesie windykacyjnym. Na rynku funkcjonuje wiele różnorodnych ofert windykacji. Oferta ta dotyczy usług odzyskiwania długów od stron zadłużonych. Firma gwarantuje skuteczne, rzetelne i szybkie działanie. Dzięki temu klient ma możliwość szybkiej likwidacji poniesionych strat.
Odzyskiwanie długów.
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
FACEBOOK.COM
 
Odsetki – co o nich wiedzieć wypada?
Jeżeli szukasz definicji odsetek w kodeksie cywilnym, prawie bankowym czy innej ustawie to jej nie znajdziesz. Żadna ustawa nie określa, bowiem tego czym są odsetki. To jednak wcale nie oznacza, że obowiązujące prawo nie zawiera regulacji odnoszących się do odsetek, wręcz przeciwnie. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Tobie najważniejsze z nich.

Czym są odsetki?

W odniesieniu do zobowiązań pieniężnych przez odsetki rozumie się wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy. Odsetki takie mają charakter kredytowy. Ich wielkość zależy od wysokości stopy procentowej, wysokości długu od którego są naliczane oraz czasu, w jakim dług powinien być przez dłużnika spłacony (np. pożyczka lub kredyt).
Wyróżnia się także odsetki za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania pieniężnego. Wówczas odsetki mają charakter odszkodowawczy i represyjny wobec dłużnika.
Odsetki są świadczeniem okresowym i ubocznym wobec długu, z którym są związane. Dług jest świadczeniem głównym, jakie dłużnik ma obowiązek spełnić na rzecz wierzyciela. Odsetki mają natomiast charakter akcesoryjny, gdyż prawo do żądania zapłaty odsetek nie może powstać bez prawa do żądania zapłaty długu głównego. Jednak prawidłowość ta nie działa w drugą stronę, tj. jeśli roszczenie o zapłatę odsetek już powstało, to jest niezależne od prawa do żądania zapłaty długu głównego. Może zatem trwać po wygaśnięciu tego długu, być samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego (np. przelewu) oraz może być dochodzone przed sądem niezależnie od długu głównego. Kiedy powstaje obowiązek zapłaty odsetek?
Pamiętaj, że w obrocie prawnym nie ma generalnego obowiązku płacenia odsetek od długu pieniężnego. Obowiązek ich zapłaty musi wyraźnie wynikać z jednego z poniższych źródeł:

czynności prawnej,
przepisu ustawy,
orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu.

Zastrzegając odsetki na podstawie czynności prawnej np. umowy, należy pamiętać o kilku istotnych zasadach. Przede wszystkim o tym, że odsetki nie mogą być wyższe niż odsetki maksymalne. Maksymalne odsetki to czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Kredytem lombardowym jest kredyt refinansowy udzielany bankom przez NBP pod zastaw papierów wartościowych. Wysokość stopy kredytu lombardowego określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeżeli wysokość odsetek ustalonych na podstawie umowy będzie przekraczać wysokość odsetek maksymalnych, wierzycielowi należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowy nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, również w przypadku dokonania wyboru prawa obcego dla umowy.
W sytuacji, gdy strony umowy umawiają się na zapłatę odsetek, ale nie określają ich wysokości w żaden sposób, to wierzycielowi należą się odsetki ustawowe. Wysokość odsetek ustawowych określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Na dzień opublikowania tego wpisu ich wysokość wynosi 13 % w stosunku rocznym.
Pamiętaj także, że strony umowy nie mogą z góry umawiać się na naliczanie odsetki od zaległych odsetek. W art. 482 § 1 kodeksu cywilnego zawarty jest tzw. zakaz anatocyzmu, czyli zakaz ustalania z góry w umowie, naliczania odsetek od zaległych odsetek. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, dlatego też wszelkie postanowienia umowy, które naruszają przewidziany w nim zakaz, są nieważne. Od zakazu anatocyzmu istnieją trzy wyjątki, będzie o nich mowa poniżej.
Co się tyczy obowiązku zapłaty odsetek na podstawie przepisów ustaw, to najważniejsze znaczenie mają odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego określone w art. 481 § 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia nawet, gdy nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże, gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W razie zwłoki dłużnika (zwłoka ma miejsce wówczas, gdy dłużnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania w terminie), wierzyciel oprócz odsetek ustawowych może żądać także naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Ważnym przepisem szczególnym względem powyższej regulacji kodeksowej jest art. 7 ustawy terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Transakcją handlową jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z tą ustawą, jeżeli dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu do zapłaty, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, nie odsetki ustawowe tylko odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie Ordynacji podatkowej, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.
Obowiązek zapłaty odsetek może także wynikać z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jednakże w takich przypadkach podstawą prawną takiego obowiązku powinien być zawsze przepis prawa, który upoważnia te organy do przyznania oraz oznaczenia wysokości odsetek. Przedawnienie roszczenia o zapłatę odsetek.
Jak już wspomniałem, odsetki z chwilą powstania uzyskują niezależność od długu głównego. Odsetki takie mają odrębne i własne zasady odnoszące się do terminu ich przedawnienia. Z uwagi na fakt, że roszczenie o odsetki to ma charakter okresowy przedawnia się, co do zasady, z upływem 3 lat, zgodnie z art. 118 k.c. Termin ten dotyczy wszelkich roszczeń o odsetki, bez względu na to, czy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy nie.
Należy jednak pamiętać, że stwierdzone prawomocnym orzeczeniem roszczenie o wymagalne odsetki przedawnia się z upływam 10 lat. Jednak w sytuacji odsetek należnych w przyszłości, mimo ich potwierdzenia prawomocnym orzeczeniem, objęte są one trzyletnim terminem przedawnienia.

Wyjątki od zakazu anatocyzmu.

Umawianie się z góry o zapłatę odsetek od zaległych odsetek jest zabronione, to już wiesz. Od zakazu pobierania odsetek od odsetek istnieją jednak trzy wyjątki i jest to możliwe w następujących przypadkach:

dłużnik i wierzyciel mogą umówić się o zapłatę odsetek od odsetek już po powstaniu zaległości. Czyli, takie uzgodnienie stron będzie skuteczne i dopuszczalne, jeśli dłużnik był już opóźniony z zapłatą długu;
odsetki od zaległych odsetek mogą być także dochodzone przez wniesienie powództwa do sądu, ale wierzycielowi należą się wtedy odsetki od odsetek od chwili wytoczenia powództwa, a nie zaś za okres wcześniejszy. W praktyce polega to na tym, że powód dolicza do należności głównej odsetki narosłe na dzień poprzedzający wniesienie pozwu (czyli poddaje je kapitalizacji) i wskazuje tak powstałą kwotę jako wartość przedmiotu sporu w postępowaniu sądowym, żądając od niej odsetek od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty;
zakaz anatocyzmu nie dotyczy również pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Instytucją kredytową jest bank, zaś pojęcie pożyczki długoterminowej obejmuje także kredyt długoterminowy. Strony umowy o pożyczkę czy kredyt długoterminowy mogą więc umówić się z góry na podstawie zapisu umownego, przed powstaniem zaległości, o zapłatę w przyszłości odsetek od zaległych i skapitalizowanych odsetek, jeśli dłużnik banku dopuści się opóźnienia w zapłacie odsetek kredytowych.

Odsetki w bankowości.

W bankowości odsetki definiuje się jako koszt pozyskania kapitału od klientów przez bank w przypadku depozytów albo przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitału kredytobiorcom. Sposób naliczania i wysokość odsetek określają zazwyczaj umowy zawierane pomiędzy bankiem a klientem regulujące wykonywanie danej czynności bankowej.
Wśród podstawowych sposobów naliczania odsetek w praktyce bankowej można wyróżnić:
odsetki proste – obliczane od kapitału po upływie okresu oprocentowania i pobierane z dołu po ich naliczeniu,
odsetki składane – naliczone po umownym okresie oprocentowania odsetki dolicza się do kapitału i od tej łącznej kwoty po kolejnym okresie oprocentowania nalicza się dalsze odsetki,
dyskonto – odsetki są obliczane i pobierane z góry.

Odsetki a kredyt.


Stopa oprocentowania kredytów bankowych mająca wpływ na wysokość odsetek może być stała lub zmienna. Stała stopa procentowa nie ulega zmianom w okresie obowiązywania umowy kredytu. Jeśli miałaby się zmienić wymaga podpisania aneksu do umowy kredytowej. Znacznie częściej stopa procentowa kredytów określona jest w oparciu o zmienną stopę procentową, liczoną w oparciu o stopę referencyjną np. LIBOR czy WIBOR, powiększoną o marżę banku. Umowa kredytowa określa w jaki sposób to zmienne oprocentowanie jest liczone i kiedy wysokość odsetek może ulegać zmianom.
Zmiana dotychczasowej wysokości odsetek i ustalenie nowej wysokości powinna następować na podstawie parametrów wskazanych w tej umowie. Parametry zmiany stopy procentowej kredytu nie mogą jednak być wskazane zbyt ogólnie. Jest to bardzo ważne, w szczególności w odniesieniu do kredytów konsumenckich. Klauzula zmiennego oprocentowania mająca zastosowanie do tego rodzaju kredytów powinna być przez bank sformułowana precyzyjnie i jednoznacznie. Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 4 listopada 2011 r. I CSK 46/11) w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko jednemu z banków o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, orzekł, że:
„Klauzula zmiennego oprocentowania nie może mieć charakteru blankietowego, lecz powinna dokładnie wskazywać czynniki (okoliczności faktyczne) usprawiedliwiające zmianę oprocentowania oraz relację między zmianą tych czynników, a rozmiarem zmiany stopy oprocentowania kredytu, określając precyzyjnie wpływ zmiany wskazanych okoliczności na zmianę stopy procentowej, a więc kierunek, skalę, proporcję tych zmian.”
Sposób określania zmiany stopy procentowej kredytu podlega zatem ocenie z punktu widzenia naruszenia interesów konsumenta i w tym zakresie banki, a także SKOK-i oraz inni przedsiębiorcy oferujący pożyczki konsumentom powinni zachować szczególną staranność.

Rafał Skiba
Informacja gospodarcza
 
BIG
 
KONTROLA Kredytowa
 
Windykator Terenowy, Eksmisja Lokatorów, windykacja czynszu, Skuteczna windykacja w woj.-, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie , małopolskie, mazowieckie, opolskie ,podkarpackie,podlaskie,pomorskie,śląskie,świętokrzyskie,warmińsko-mazurskie,wielkopolskie,zachodniopomorskie - Windykacja terenowa/bezpośrednia.

Prowadzimy Skuteczną windykację!


Oferta firmy: - windykacja terenowa należności, - poszukiwanie i obserwację dłużników, - ustalanie majątku, źródeł dochodu oraz miejsca pobytu dłużnika, -konwój środków pieniężnych na terenie krajów UE, - weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności, weryfikacja dokumentów, - wykrywanie nieuczciwej konkurencji, wykrywanie podsłuchów, - wykrywanie podrabianych znaków towarowych i bezprawnego wykorzystywania, - zbieranie i weryfikacja dowodów w sprawie, - sprawdzenie wspólnika, prezesa zarządu, członka zarządu pod względem prawdomówności i nie działania na szkodę firmy oraz zweryfikujemy prawdziwość składanych dokumentów, - sprawdzanie kandydatów na pracowników, ich kariery zawodowej, karalności, weryfikacji świadectw szkolnych i zaświadczeń o ukończonych kursach oraz przedstawionych referencji, - Kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych, kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego , wykrywanie pracy dodatkowej w czasie godzin pracy - sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących wypadkom w pracy, w drodze do pracy i do domu, sprawdzenie i weryfikacja doznania ciężkich uszkodzeń ciała - usługa tajemniczy klient - szkolenia - outsourcing - wykrywanie zdrady małżeńskiej, partnera i partnerki, - ustalenie (zaprzeczenie) ojcostwa, badanie pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo), - doradztwo w przygotowywaniu dokumentów finansowych, spadkowych itp. - doradztwo w doborze zabezpieczenia majątku, ruchomości, - sprawdzenie i kontrola niani, gospodyni domowej lub opiekunki starszej osoby oraz doradztwo w zakresie ich rekrutacji, - sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa dziecka, - ustalanie sprawców (zapobieganie) złośliwego niepokojenia (stalkingu), zniesławienia czy oszczerstwa (także w Internecie), - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, - inne, nietypowe.

marketingowo.comSuper pozycjonowanieKatalog Stron wwwZielonyKatalog.netKatalog Firm Firmowy.com.plJednym z elementów procesu windykacji może być wizyta negocjatora terenowego lub działania detektywistyczne w miejscu zamieszkania, pobytu lub pracy dłużnika. W trakcie wizyty mogą zostać ustalone warunki spłaty zadłużenia, zostać podpisana ugoda lub dokonany odbiór gotówki czy przedmiotu zabezpieczenia. Składając zlecenie klient każdorazowo określa indywidualny zakres działań podejmowanych przez negocjatora terenowego oraz sposób raportowania. windykacja terenowa to skuteczne rozwiązanie Złota rączka-Pogotowie Techniczne
Powered by PHP Fusion v6.01.6 © 2003-2005

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie